สวัสดี

สรภัญญะกลอนออนซอนมุกดาหาร

                         กลอนโดย: นายธรรมวิทย์  สุขโข  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

                           ปวงข้าจะขอกล่าว                ถึงเรื่องราวมุกดาหาร

             ฝั่งโขงมีตำนาน                                   เราชื่นบานและภูมิใจ

            เดิมอยู่โคตรบูรณ์                                ร่วมเพิ่มพูนมรดกไว้

            ลูกหลานของชาวไทย                         รักษาไว้แผ่นดินทอง

            มุกดาหารเมืองแปดเผ่า                        แก่งกะเบาชื่อดังก้อง

            ภูผาเทิบงามน่ามอง                              กลองมโหระทึกของโบราณ

            โซ่ ข่า กะเลิง แสก                                 บ่แบ่งแยกร่วมประสาน

             ย้อ กุลา ภูไท มีมานาน                         ไทยอีสาน สามัคคี

             พวกเราคือลูกหลาน                             เจ้าจันทรกินรี

            เจ้าเมืองของเฮานี้                                   สองร้อยกว่าปีที่เริ่มก่อ

            ตรงปากห้วยมุกนี่หนอ                         เผิ่นเริ่มก่อสร้างเป็นเมือง

            หนองสูง กะลือเลื่อง                              คำชะอี และ หว้านใหญ่

            ดงหลวง พร้อม ดอนตาล                      เมืองมุกดาหาร ศิวิไล

            นิคมคำสร้อย คักแท้ใด                          หากกายไปให้แวะชม

            หอแก้วสูงเสียดฟ้า                                 ลำผญาก็เหมาะสม

            อีกทั้งเขามโนรมย์                                  ชมลำโขงน้ำไหลนอง

            ขอพรพระเจ้าองค์หลวง                        ทั้งบวงสรวงแม่สองนางพี่น้อง

            สะพานมิตรภาพที่สอง                           ข้ามน้ำของไปสะหวัน

            แข่งเรือยาวออกพรรษา                          ทั้งการค้ารุ่งเรืองกัน

            บรรยายมาแล้วนั่น                                  สายสัมพันธ์เมืองแปดเผ่า

            แผ่นดินมุกดาหาร                                   สุขสำราญมานานเนา

            ขอเชิญมาพักเซา                                      ทางผ่านเข้าอินโดจีน

            ขอเชิญมาพักเซา                                      ทางผ่านเข้าสู่อาเซียน

                                                       ฯลฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s