ภาพพระเถระศิษย์หลวงปู่มั่น และหลานศิษย์ ที่ยังอยู่ ณ เวลานี้

ภาพพระเถระศิษย์หลวงปู่มั่น และหลานศิษย์ ที่ยังอยู่ ณ เวลานี้

ภาพพระเถระศิษย์หลวงปู่มั่น และหลานศิษย์ ที่ยังอยู่ ณ เวลานี้//วีรยุทธ

ภาพคณาจารย์พระกรรมฐานศิษย์ของหลวงปู่มั่น โดยตรงที่ท่านยังดำรงขันธ์อยู่ที่ปฏิบัติตามปฏิปทาของหลวงปู่มั่น และหลานศิษย์รุ่นต่อรุ่น หรือศึกษาธรรมจากศิษย์หลวงปู่มั่นโดยตรง จนถึงปัจจุบัน และเป็นเนื้อนาบุญของชาวพุทธอันเยี่ยม เราเรียกว่าพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น จะมีทั้งธรรมยุติ และมหานิกาย ล้วนเป็นสายหลวงปู่มั่นทั้งนั้นครับ………

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ (อายุ 99 ปี) 
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร  ท่านมรณะภาพแล้ว

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป (พระอุดมญาณโมลี) 
(ปี 2550 ท่านอายุ 96 ปี 76 พรรษา) 
วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ท่านมรณะภาพแล้ว

หลวงปู่มา ญาณวโร 
วัดสันติวิเวก ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
(ท่านเคยได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่มั่นครับ) 

หลวงปู่หลอด ปโมทิโต (พระครูปราโมทย์ธรรมธาดา) 
วัดสิริกมลวาส (วัดใหม่เสนานิคม) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

หลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) 
วัดป่าประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ 
จ.ร้อยเอ็ด (ลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) ท่านมรณะภาพแล้ว

หลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล (พระครูภาวนาปัญญาดิลก) 
วัดสระมงคล บ.หนองโพธิ์ ต.สระสี่มุมุ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร 
วัดประชาชุมพลพัฒนาราม (วัดป่าหนองใหญ่) บ้านหนองใหญ่ 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี (ใกล้วัดป่าบ้านตาด 7 กม.) 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) 
วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 

(ท่านเคยเดินธุดงค์กับหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ชึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น อีกต่อหนึ่งครับ)

หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ (พระครูเขมคุณโสภณ ) 
วัดเกาะแก้วธุดงค์สถาน (วัดระหาน) ต.ระหาน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 

หลวงปู่พระมหาโส กสฺสโป 
วัดป่าคีรีวันอรัญเขต (วัดป่าคำแคนเหนือ) 
ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

(หลวงปู่โส กัสสโป ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ผาง จิตคุตโต และท่านเป็นสหธรรมมิกของหลวงปู่หลอด ปโมทิโต) 

หลวงปู่มหาจันทร์ กุสโล (พระพุทธพจนวราภรณ์) 
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (พระเทพเจติยาจารย์) 
วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต 
ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ ต.บางพูด อ.ปาดเกร็ด จ.นนทบุรี 
(ศิษย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม) 

หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม 
วัดป่าโชคไพศาล บ.หนองนาหาร ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

(ศิษย์หลวงปู่มั่น ผู้มีพรรษามากที่สุดในจังหวัดสกลนคร) 

หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป 
วัดป่าประทีปปุญญาราม ต.เซือม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 
(ศิษย์หลวงปู่มั่น) 

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
วัดป่าบ้านนาคูณ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
(ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) 

หลวงปู่เพียร วิริโย 
วัดป่าหนองกอง ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

(ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร (พระครูสุนทรศลีขันธ์) 
วัดป่าสุนทราราม ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

หลวงปู่ลี กุสลธโร 
วัดถ้ำภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

(ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 

หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ (หลานหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม) 
วัดป่าอาจารย์ตื้อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

หลวงตาพวง สุขินทริโย (พระเทพสังวรญาณ) 
วัดศรีธรรมมาราม ถ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 

หลวงปู่ประสาร สุมโน (พระครูสุมนสารคุณ) 
วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมืองจ.ยโสธร

หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม (พระราชปัญญาวิสารัท) 
วัดกระดึงทอง ม.2 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 

(ศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

หลวงปู่พิศดู ธรรมจารีย์ 
วัดเทพธารทอง (ตั้งอยู่ทางจะไปขึ้นเขาคิชฌกูฏ) 
ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 

หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร 
วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 

(ลูกศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) 

หลวงปู่เคน เขมาสังโย 
วัดหนองว่าน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

(ศิษย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ) 

หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม (พระครูสุทธิญาณประยุต) 
วัดบึงพลาราม ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ) 
วัดป่าศรีอภัยวัน บ้านหนองมะผาง ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต 
วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 

หลวงปู่จันทา ถาวโร 
วัดป่าเขาน้อย หมู่ 5 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 
(ศิษย์หลวงปู่ขาว อนาลโย) 

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม 
วัดป่าธุดงคสถานสันติวรญาณ ต.วังศาลา อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
(ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) 

หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก (พระโสภณวิสุทธิคุณ) 
วัดป่าวิเวกธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

หลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร) 
วัดดอยธรรมเจดีย์ บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

หลวงปู่มี (เกล้า) ประมุตโต 
(ท่านเป็นพระพี่ชายหลวงปู่ลี ภูผาแดง) 
วัดถ้ำเกีย (ทางเข้าเยื้องวัดป่าหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม 
วัดป่าสีห์พนมประชาราม ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม (พระครูสิริธรรมวัฒน์) 
วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) บ.ภูกระแต ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 

หลวงปู่อว้าน เขมโก 
วัดป่านาคนิมิตต์ (วัดป่าบ้านนามน) 
ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

หลวงปู่ประสาน ปัญญาพโล (พระครูพิศาลปัญญาคม) 
วัดคามวาสี บ้านหนองดินดำ ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

(ศิษย์หลวงปู่พุฒ ยโส) 

หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโฒ 
วัดถ้ำปากเปียง ม.5 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.เชียงใหม่

หลวงปู่เผย วิริโย 
วัดถ้ำผาปู่ (วัดถ้ำผาปู่นิมิตร) 
บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 

(ศิษย์หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่ทิวา อาภากโร 
วัดปทุมวนาราม ถ.พระราม 1 ข้างสยามพารากอน 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

(ศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่หลุย จันทสาโร)

พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน (พระครูพุทธิสารสุนทร) 
วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

หลวงปู่เสน ปัญญาธโร 
วัดราษฎรสงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) 
ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

(ศิษย์หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ)

หลวงปู่ปรีดา (ทุย) ฉนฺทกโร 
วัดป่าดานวิเวก (วัดดงศรีชมภู) อ.ปากคาด จ.หนองคาย 

พระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร หรือหลวงปู่ทุย เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวกนั้น 
เป็นพระวิปัสสนา ฝ่ายธรรมยุต เป็นสายลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

หลวงปู่วิไล เขมิโย 
วัดถ้ำพญาช้างเผือก บ้านปากช่อง 
ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

(ศิษย์หลวงปู่ขาว อนาลโย) 

หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ 
วัดป่าศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

หลวงปู่บุญหนา ธัมทินโน 
วัดป่าโสตถิผล (วัดป่าช้าหนองโดก) 
บ.หนองโดก ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย (พระราชภาวนาพินิจ) 
วัดพุทธบูชา เลขที่ 181 หมู่ 3 ถ.พุทธบูชา ซอย 30 
ริมคลองบางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) 
วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

(ศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

หลวงปู่ผาง โกสโล 
วัดภูหินแตก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข 
วัดป่าซับคำกอง ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ 
วัดใหม่บ้านตาล บ.ตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

(ศิษย์หลวงปู่ขาว หลวงปู่มั่น หลวงปู่พรหม หลวงปู่ชอบ หลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่เทสก์) 

 
 
หลวงปู่ละสังขารไปหลายรูปแล้วครับ
 
หลวงปู่แปลง สุนฺทโร 
วัดป่าอุดมสมพร 
บ้านนาหัวช้าง ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 
วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

( ศิษย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม) 

หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม 
วัดป่าแก้วชุมพล ต.บ้านชุม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ (พระปัญญาพิศาลเถร) 
วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

หลวงปู่อุทัย สิริธโร 
วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อทองคำ กาญจนวัณโณ 
วัดถ้ำบูชา (ใกล้น้ำตกเจ็ดสี) อ.เซกา จ.หนองคาย

หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญฺโญ 
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) 
วัดประชานิยม ต.หนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

(ศิษย์หลวงปู่พร สุมโน และ พระอาจารย์วัน อุตฺตโม) 

หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ (พระครูสุวิมลบุญญากร) 
วัดผาเทพนิมิต อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 

(ศิษย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงปู่สีลา อิสฺสโร) 

หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม 
วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดเขาน้อยสามผาน) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

(ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 

หลวงปู่ไพโรจน์ วิโรจโน (พระครูวิทิตศาสนกิจ) 
วัดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธมฺโม (พระวิสุทธิสังวรเถร) 
วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

หลวงปู่ขันตี ญาณวโร 
วัดป่าม่วงไข่ หมู่ 8 บ้านม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 

หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ (พระครูวีรญาณโสภณ) 
วัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 

หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ 
วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

หลวงปู่เนย สมจิตโต 
วัดป่าโนนแสนคำ 
บ้านทุ่งคำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 

(ศิษย์หลวงปู่ดี ฉันโน, หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม, หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ) 

พระอาจารย์อุทัย ธัมวโร 
วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร 
วัดป่าคำพระองค์ (วัดโคกอุดม) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 

(ศิษย์พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)

หลวงปู่คูณ สุเมโธ 
วัดป่าภูทอง บ.ภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล 
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชดจ.สุรินทร์ 

(ศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงปู่สาม อกิญจโน, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปญฺญมากโร 
วัดป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

(ศิษย์หลวงปู่แหวน, หลวงปู่ตื้อ, หลวงตามหาบัว, หลวงปู่ชอบ, หลวงปู่อ่อน) 

พระอาจารย์เมือง พลวฑฺโฒ 
วัดป่ามัชฌิมวาส ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม 
วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 

(ศิษย์หลวงปู่สิม, หลวงตาตามหาบัว, หลวงปู่ฝั้น) 

พระอาจารย์ไม อินทสิริ 
วัดป่าหนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 

(ศิษย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ) 

หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ 
วัดผาน้ำทิพย์ ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

(ศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

หลวงพ่อสุรเสียง ปัญญาวชิโร 
วัดป่าเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

(ศิษย์หลวงปู่เทกส์ เทสรังสี) 

พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล 
วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 

(ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, หลวงปู่เพ็ง พุทฺธธมฺโม)

หลวงปู่สาย เขมธมฺโม 
บ้านภูศรีทอง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 

(ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน 
วัดมาบจันทร์ (วัดสุภัททะบรรพต) 
ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 

หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร 
วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิตร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต 
วัดป่าภูสังโฆ (วัดเสิงเคิง) บ้านกุดหมากไฟ 
ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

หลวงปู่อ้ม สุขกาโม 
วัดภูผาผึ้ง (วัดป่าภูผาผึ้ง) 
หมู่ 3 บ้านคำผักกูด ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร 
วัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 

(ศิษย์หลวงหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

พระอาจารย์สมหมาย อตฺตมโน 
วัดป่าสันติกาวาส ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 

(ศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล) 

พระอาจารย์ จีรวัฒน์ อตฺตรกฺโข 
วัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

(ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

พระอาจารย์มงคล สิริมังคโล 
วัดป่าโป่งกระทิงบน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

(ศิษย์หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต)

หลวงปู่แฟ้บ สุภัทโท 
วัดป่าดงหวาย ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 

(ศิษย์หลวงปู่เทสก์, หลวงตามหาบัว, หลวงปู่หล้า, หลวงพ่อประสิทธิ์) 

พระอาจารย์ชาลี ถิรธมฺโม (พระครูภาวนาจิตสุนทร) 
วัดป่าภูก้อน ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 

พระอาจารย์อุทัย (ติ๊ก) ฌานุตฺตโม 
วัดป่าบ้านห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 

(ศิษย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต 
วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

(ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสนฺโน 
วัดป่าบ้านใหม่เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร 
วัดป่าภูแปก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 

(ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ฐิรจิตฺโต 
สำนักสงฆ์บุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 

(ศิษย์หลวงพ่อชา, หลวงพ่อเลี่ยม วัดหนองป่าพง) 

หลวงปู่อุดม ญาณรโต 
วัดป่าสถิตธรรมวนาราม อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 

(ศิษย์หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร, หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม) 

หลวงปู่อินตอง สุภาจาโร 
วัดป่าวีระธรรม ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 

(ศิษย์หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต) 

หลวงปู่บุญเริง ธมฺมรโต 
วัดป่าหนองผือนาใน ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

หลวงปู่แยง สุขกาโม (พระครูสุนทรวิหารธรรม) 
วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) 
บ.นาคำแคน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 

หลวงปู่คำพอง ขันติโก 
วัดป่าอัมพวัน 
หมู่ 1 บ้านไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย 

(ศิษย์หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, หลวงปู่ซามา อจุโต) 

พระอาจารย์ไชยา สิริธมฺโม 
วัดถ้ำพระสบาย บ้านหนองถ้อย ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 

(ศิษย์หลวงปู่หลวง กตปุญโญ)

พระอาจารย์ประสพไชย กันตสีโล 
วัดฟ้าครามจิตภาวนา (วัดสาขาที่ 44 ของหลวงปู่ชา สุภัทโท) 
ต.คูคด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ 
วัดนิพเพธพลาราม บ.แพด ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 
และวัดไตรสิกขลาพลามลตาราม ต.แพด อ.คำตากล้า ค.สกลนคร 

หลวงปู่ถวิล สุจิณโณ 
วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม (วัดป่าทมนางาม) 
บ.ทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

หลวงปู่ก้าน ฐิตธัมโม 
วัดถ้ำเป็ด (ใกล้วัดถ้ำพวง) บ.โพนสว่าง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

(ศิษย์ของหลวงปู่วัน อุตฺตโม)

หลวงปู่สอ พันธุโล (พระครูภาวนากิจโกศล) 
วัดป่าบ้านหนองแสง บ.หนองแสง ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร 

(ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s