กลอนลำเทิดพระเกียรติ

พระมหาราชาเจ้า พ่อหลวงเฮาเกล้ากระหม่อม

พระผู้จอมประเทศบ้าน ผู้ทรงสร้างให้ฮุ่งเฮือง

ผู้ข้าขอกราบเบื้อง ธุลีบาทบังคมศา

ห้าธันวามาบรรจบ ครบสมัยเสมอล้ำ

วันมหาชัยซ้ำ ประชาไทยให้ซมซื่น

ยื่นพระพรเพลิดแพร้ว ส่งเจ้าพ่ออยู่หัว

เคราะห์อย่าเห็นเวรอย่ามั่ว ขอพระพ่อจงมีสุข

กองภัยพาลมวลทุกข์ ให้หลีกหนีไกลเว้น

สถิตเป็นมิ่งเหง้า ปกครองเฮาตุ้มไพร่

เอกราชความเป็นไทย เพราะพระองค์ทรงเกื้อ ลูกหลานเชื้อจั่งอยู่ดี

โครงการหลวงพ่อกะชี้ สอนด้านเศรษฐกิจ

ฮู้พอเพียงในชีวิต คิดสามัคคีไว้

สาธุเด้อ เทพท่อนไท้ ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์

ข้าขอวันทนานบ ให้ซ่อยซูพระองค์ไว้

กับทั้งรัตนไตรแก้ว สามประการให้หลิ๋งล่ำ แหน่เด้อ

ดลให้พระทรงธรรม ภูมิพล พ่อเจ้า สำราญล้ำอยู่บ่เซ่า แด่ถ่อน

Cr.หมอลำณัฐพลน้อย  พรมยาลี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s