ประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

 ประกาศนะค่ะ ม.5/1 ท่านใดที่ยังไม่ได้สมุดอังกฤษมาเอาที่ห้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s